Vizuální styl VUT

Jednotný vizuální styl VUT

Komunikace VUT v Brně s jeho interní i externí veřejností vyžaduje jednotný vizuální styl, který bude VUT jednoznačně identifikovat a usnadňovat prezentaci VUT jako jednotného celku. Zásadními prvky zde popsaného jednotného vizuálního stylu jsou logo VUT a všech jeho součástí, barevnost a typy písma. K přístupu k vizuálnímu stylu VUT je potřeba se přihlásit.

 

Postery ve vizuálním stylu VUT
Návod na tvorbu posterů si můžete stáhnout zde.