Laboratoř TVP

Laboratoř tepelně vlhkostních procesů

Moderní stavebnictví klade důraz na energetickou efektivitu a zdravotní nezávadnost použitých materiálů a konstrukcí. Vybavení laboratoří umožňuje provádět širokou škálu zkoušek a měření pro vývoj i ověřování stávajících řešení. Jsme vybaveni zařízením pro diagnostiku vzniklých vad a poruch. A díky vybavení umožňujícím řízené zatěžování vzorků, dokážeme řadu vad i predikovat a předejít nežádoucím a nepříjemným okamžikům v praxi.

web6

Simulace klimatických podmínek

Laboratoř tepelně vlhkostních procesů je vybavena malou klimatickou komorou pro zkoušení stavebních prvků při různých tepelně-vlhkostních podmínkách v ustáleném i neustáleném stavu. Tepelný rozsah komory je +10 °C až 95°C (s regulací vlhkostí 10 – 98 %), a -42 °C až 190 °C (bez vlhkosti). Ohřevu z teploty -40 °C na +180 °C  je možné dostáhnout za 20 minut naopak chlazení ze +180 °C na -40 °C  je dosažitelné za 80 minut.

Elektronické sestavy

V rámci probíhajících měření a experimentů je potřeba vyvíjet i vlastní měřící  a záznamové zařízení, která budou odpovídat požadavkům, které kladou experimenty tak i praxe při využití měřících sestav. V průběhu řešení výzkumných a komerčních úkolů bylo vyvinuto několik vlastních tepelně vlhkostních senzorů, které umožňují postupné zabudování, tak aby nedocházelo k jejich poškození, jak vlivem montáže, tak atmosférickými vlivy a dalšími činiteli. Mezi další zařízení patří záznamové zařízení BRESET založené na platformě Arduio a Raspberry Pi.