Mikrobiologická laboratoř

Mikrobiologická laboratoř umožňuje provádět kultivaci a analýzu plísní, řas a dalších biologických činitelů. Je vybavena průhledovými a odrazovými mikroskopy s možnosti digitálního záznamu zkoumaných elementů. Laboratoř je řešena jako čistý provoz se sterilním prostředím. Laboratoř také umožňuje kultivaci a přípravu vzorků k jejich analýze.web labina

Díky výstupům získaných z této laboratoře lze podrobně analyzovat nové materiály, ale také odebrané vzorky z řešených expertních a soudně-znaleckých posudků, díky nimž lze snadně a efektivněji hledat potřebná řešení ve spolupráci se specializovanými akreditovanými mikrobiologickými laboratořemi.