EXDR 1

Experimentální dřevostavba

Projekt experimentálního objektu dřevostavby je ověřovací jednotkou umožňující komplexní monitoring stavebních konstrukcí od roku 2012. Primárně je zaměřen na optimalizaci stavebních konstrukcí dřevostaveb. Projekt experimentální dřevostavby umožňuje komplexní hodnocení konstrukcí nebo jejich částí v reálných podmínkách.

web7

Dispoziční řešení

Dispozičně se jedná o dvoupodlažní nepodsklepený objekt, kdy v každém podlaží jsou umístěny dvě laboratorní a jedna obslužní místnost. Půdorysné rozměry experimentální dřevostavby jsou 6,9 m x 7,1 m, výška objektu 7,3 m. Rozměry laboratorních místností byly navrženy v závislosti na minimálních rozměrech pobytových místností. Obslužné místnosti slouží primárně jako technické zázemí a prostory pro doplňkový výzkum.

4

Konstrukční řešení

Konstrukce dřevostavby je řešena jako systém „two by four“, kde hlavní nosnou část tvoří sloupky, doplněné OSB deskami a tepelně izolační výplň tvoří minerální vlna. 1NP je řešeno jako difuzně uzavřená konstrukce a 2NP jako difuzně otevřená konstrukce. Stropní konstrukce je řešena jako fošnový strop. Fasáda je řešena kombinací kontaktního zateplovacího systému ETICS a provětrávané fasády
s dřevěným obkladem. Střecha je řešena jako plochá osazená světlovody. V roce 2016 bude na severní a severovýchodní fasádu realizována vegetační fasáda.

Experimentální měření na EXDR1 probíhá od roku 2012 s ohledem na šíření vlhkosti v obálce budovy. Vzhledem k orientaci objektu ke světovým stranám je zvolena jihozápadní fasáda, která současně umožnila vzájemnou komparaci všech získaných dat. Pro dlouhodobý monitoring tepelně vlhkostních dějů je využíváno 5 různých skladeb obvodových stěn.