Laboratoř FMV

Pro ekonomicky efektivní konstrukce je nezbytný precizní návrh založený na relevantních datech. Vybavení laboratoře fyzikálně mechanických vlastností poskytuje efektivní prostor pro ověřování netradičních konstrukčních řešení, které moderní architektonická tvorba požaduje. Efektivní návrh konstrukce snižuje ekonomickou náročnost na zdroje a dopravu hmot, a to se projeví v celkovém hodnocení životního cyklu vytvářených konstrukcí.

 web8

Stabilizace vzorků

Laboratoř fyzikálně-mechanických vlastností je situována v přízemí Ústavu pozemního stavitelství, což umožňuje snadnou dopravu rozměrnějších nebo těžších vzorků do laboratoře.

Novou součástí je velká stabilizační komora o vnitřních rozměrech 2,5 x 2,0 x 2,4 m. Je osazena klimatizační a zvlhčovací jednotkou, která zajišťuje požadovanou teplotu a relativní vlhkost vnitřního prostředí. Vnitřní okrajové podmínky je možné měnit na základě požadavků normy, podle které se bude stabilizované dřevo, případně jiné vzorky materiálů zkoušet. Rozsah parametrů vnitřního prostředí je od + 17 °C do + 32 °C.

Mezi další zařízení laboratoře patří v rámci projektu specifického výzkumu FAST-J-16-3544 vyvinutý zvlhčovací box využitelný pro analýzu dřevěných vzorků. Toto zařízení dokáže pracovat jak se  studenou tak i teplou párou, která dle experimentálních měření lépe a rychleji proniká dřevěnými vzorky. Tím je zajištěn rychlejší vstup vodní páry do struktury dřeva než pouhým namočením. Zvlhčovací box je navržen univerzálně a lze jej použít také pro zvlhčování vzorků jiných materiýálů např. cihel, betonu, atp.

Mechanické zkoušky a odolnost

Mezi další laboratorní vybavení patří  zkušební hydraulický lis s max. výkonem 20 t se zdvihem pístu 180 mm a vnitřní šířkou 550 mm. pomocí tohoto lisu lze provádět zkoušky mechanické odolnosti vzorků, např. testy dřevěných zkušebních těles na čtyřbodový nebo trojbodový ohyb, testy kompozitních vzorků na tlak atp.

Mobilní EMW generátory

Laboratoř je také vybavena dvěma přenosnými generátory elektromagnetického mikrovlnného vlnění. Generátory lze použít jak k vysoušení, tak i ke sterilizaci zkušebních vzorků napadených biotickými činiteli.

Vysokoteplotní keramická pec

K výrobě kompozitů na bázi recyklovyných polymerů je laboratoř vybavena vysokoteplotní keramickou pecí. Maximální teplota pece je 1100°C.