Užitečné

Stavební výkresy

Studijní opora pro kreslení výkresů stavební části, zejména výkresů architektonicko-stavebního řešení.

Josef Remeš

Podklady, pomůcky pro studium stavebních oborů nebo stavební praxi.

Katalog konstrukční detailů Centra pasivního domu

Centrum pasivního domu vypracovává konstrukční detaily, které slouží jako ukázka možného řešení.

Bimproject

Největší databáze BIM objektů českých výrobců.

Oktaedr

Projekt „OKTAEDR – partnerství a sítě stavebnictví“. Tato síť  vzájemně propojuje Fakultu stavební Vysokého učení technického v Brně, významná výzkumná a vývojová pracoviště, partnery z oblasti podnikatelského sektoru i oborová sdružení. Cílem sítě je umožnit rozšíření vzájemné spolupráce, vytvoření nových podmínek pro přenos teoretických i praktických znalostí a zkušeností mezi výzkumem a stavební praxí.

Normy ČSN

Jedná se o službu, která zpřístupňuje jak platné normy ČSN, tak normy neplatné, které byly elektronicky zpracovány.

Citace.com

Online nastroj pro vytváření citací.

PRO VUT Citace

Citační software Citace Pro slouží pro vytváření, správu a export bibliografických citací. Jde o český software, který jako vůbec první systém podporuje normu ČSN ISO 690. Kromě toho umožňuje export citací do dalších nejčastěji používaných citačních stylů (např. Chicago, Harvard, MLA, IEEE, CSE atd.).

Knihovna FAST

Knihovnické informační centrum (KIC) poskytuje knihovnické a informační služby především studentům a zaměstnancům fakulty, ale také dalším zájemcům z VUT, jiných vysokých škol i odborné veřejnosti. Vstup do knihovny je umožněn přihlášením uživatele identifikačním průkazem studenta nebo zaměstnance.

Časový plán výuky

Zde naleznete odkaz na aktuální časový plán výuky stávajícího akademického roku.