Generátor diagramu zastínění

Aktuální verze programu: v2021.01 (ke stažení zde)

Daným programem lze připravit diagram zastínění pro danou lokalitu a za daných podmínek definovaných v grafickém rozhraní programu ve formátu DXF.

Jedná se o postup obdobný tomu co platilo před vydáním normy ČSN EN 17037.

Křivky převýšení jsou vložený po každém 1 m až do 20 m. Jedná se o bloky, tudíž je možné si je nakopírovat a zvětšit si je příkazem měřítko, případně zvětšením měřítka X a Y ve vlastnostech bloku.

Měřítko je v 1:1 v metrech.

Úsečky znázorňující minuty jsou v různých hladinách, aby bylo možné si je vypnout.

Změny oproti předchozí verzi:

  • jedná se o první verzi SW.

Varování: Od poslední změny normy ČSN 734301 bychom neměli pracovat s meridiánovou konvergenci, protože daná proměnná byla z normy odstraněna. Norma ČSN EN 17037 s meridiánovou konvergenci nepočítá. Zvažte její použití.

Video záznam:

Se připravuje