Oslunění pozemku Lite

Aktuální verze programu: v2018.01 (ke stažení zde)

Daným programem lze stanovit oslunění pozemků sloužící k rekreaci obyvatel obytné budovy dle metodiky popsané v normách ČSN 73 43 01 a ČSN 73 05 81. Dané normy byly v roce 2019 změněny, nebo zrušeny normou ČSN EN 17037, program lze proto používat pouze ke stanovení doby oslunění pozemků při znalecké činnosti. Jedná se o samostatně spustitelný program, který je plně funkční v rozhraní modelovacího SW Rhino 3D. Na základě nastavení Rhino 3D program běží v českém, nebo anglickém jazyce. Další jazykové mutace lze časem přidat.

Snímky obrazovky: