Oslunění EN 17037 Lite

Aktuální verze programu: v2021.01 (ke stažení zde)

Daným programem lze stanovit dobu oslunění místnosti dle metodiky popsané v normě ČSN EN 17037 z roku 2019. Jedná se o samostatně spustitelný program, který je plně funkční v rozhraní modelovacího SW Rhino 3D. Na základě nastavení Rhino 3D program běží v českém, nebo anglickém jazyce. Další jazykové mutace lze časem přidat.

Změny oproti předchozí verzi:

 • Přidané tlačítka pro nastavení parametrů vyhodnocení dne 1.3 (pro ČR dle Z4 normy ČSN 73 43 01), 10.2 a 21.3.
 • Přidané zaškrtávací políčko pro aplikaci dodatečné meridiánové konvergence (z normy ČSN 73 43 01 byla meridiánová konvergence odstraněna po vydání normy ČSN 73 05 81. Norma ČSN 73 05 81 byla vydáním normy ČSN EN 17037 zcela zrušená. Tudíž, meridiánová konvergence by měla být aplikována jen na vlastní nebezpečí.).
 • Zrychlení výpočtu vlivem změny základu vyhodnocení.

Jazykové mutace jsou stejná, ale v chystané verzi v2021.02 už bude anglická verze osekaná o následující funkce:

 • dodatečná aplikace meridiánové konvergence.
 • odstraní se tlačítko, se kterým lze nastavit parametry vyhodnocení dne 1.3 (specifické pro Českou republiku. V Evropě se používá 10.2 a 21.3) s minimální výškou slunce nad horizontem 13° (úhel lze zvolit v rozsahu od 0° do 13°. Není v normě ČSN 73 43 01 zahrnut. Na základě doporučení autora změny 4 normy ČSN 73 43 01 se používá 13°.).

Návod:

 • Připravit 3D model scény.
 • Připravit otvory.
 • Vložit body do modelu pro posuzovaný bod a směr normály okna.
 • Spustit program příkazem „_RunPythonScript“ a vybrat program.
 • Vyplnit kolonky v grafickém rozhraní.
 • Po odkliknutí „Spustit“ je třeba vybrat polohu posuzovaného bodu a bod určující směr normály okna (směrem do exteriéru).
 • Čekat na výsledky.

Video záznam: