Časový plán výuky a studijní předpisy

Základní informace:

  • Časový plán výuky aktuálního akademického roku (www).
  • Studijní a zkušební řád, stipendijní řád a disciplinární řád pro studenty VUT v Brně (www).