BH004 Pozemní stavitelství 4

Předmět BH004 Pozemní stavitelství 4 navazuje na předmět BH001 Pozemní stavitelství 1, 2 a 3.


Harmonogram cvičení:

Podmínky pro udělení zápočtu
Poklady


Cvičení 1.

 • Výkres V01 – Výkres skladby nebo tvaru stropní konstrukce nad 3NP

Cvičení 2.

 • Výkres V02  – Studie odvodnění šikmých střech
 • Konzultace

Cvičení 3.

 • Výkres V03  – Skladba jednoplášťové ploché střechy
 • Výkres V04  – Studie jednoplášťové ploché střechy
 • Studie S01  – Tepelně technické posouzení navržené skladby
 • Studie S02  – Návrh a dimenze vtoků a pojistných přepadů
 • Odevzdání: Výkres V01
 • Konzultace

Cvičení 4.

 • Výkres V05  – Půdorys ploché jednoplášťové střechy
 • Odevzdání: Výkres V02
 • Konzultace

Cvičení 5.

 • Výkres V06  – Detail jednoplášťové ploché střechy – atika
 • Výkres V07  – Detail jednoplášťové ploché střechy – vtok
 • Odevzdání: Výkres V03, Výkres V04, Studie S01 a Studie S02
 • Konzultace

Cvičení 6.

 • Výkres V08 – Skladba dvouplášťové ploché střechy
 • Výkres V09 – Výkres horního + dolního pláště dvouplášťové ploché střechy
 • Studie S03 – Návrh přiváděcích a odváděcích větracích otvorů
 • Odevzdání: Výkres V05
 • Konzultace

Cvičení 7.

 • Výkres V10 – Detail dvouplášťové ploché střechy
 • Odevzdání: Výkres V06 a Výkres V07
 • Konzultace

Cvičení 8.

 • Výkres V11 – Krov
 • Odevzdání: Výkres V08, Výkres V09 a Studie S03
 • Konzultace

Cvičení 9.

 • Výkres V12 – Skladba dvouplášťové šikmé střechy (zateplení mezi+pod krokvemi)
 • Výkres V13 – Skladba dvouplášťové šikmé střechy (zateplení nad krokvemi)
 • Výkres V14 – Detail dvouplášťové ploché střech
 • Odevzdání: Výkres V10
 • Konzultace

Cvičení 10.

 • Výkres V15 – Návrh skladby stěny S1 (skladba stěny s ETICS)
 • Výkres V16 – Návrh skladby stěny S2 (větraná fasáda)
 • Výkres V17 – Výkres dvojice pohledů
 • Odevzdání: Výkres V11
 • Konzultace

Cvičení 11.

 • Výkres V18 – 3x detail návaznosti okna na fasádu (parapetu, ostění a nadpraží pro skladbu z předchozího zadání)
 • Odevzdání: Výkres V12, Výkres V13, Výkres V14
 • Konzultace

Cvičení 12.

 • Rezerva
 • Odevzdání: Výkres V15, Výkres V16, Výkres V17
 • Konzultace

Cvičení 13.

 • Zápočet