BH059 – Tepelná technika budov

Předmět BH059 Tepelná technika budov svým obsahem a náplní vychází z požadavků Směrnice evropského parlamentu a rady 2010/31/EU o Energetické náročnosti budov. Předmět je zaměřen na tepelně technické výpočty a problematiku návrhu obalových konstrukcí z hlediska splnění stávajících požadavků na jejich stavebně fyzikální vlastnosti. Nedílnou součástí je i posouzení tepelné stability místností v letním a zimním období.  V rámci předmětu se řeší posuzování stavebních detailů a hodnocení obálky budovy z hlediska průměrného součinitele prostupu tepla s důrazem na navrhování budov s téměř nulovou spotřebou energie.


Harmonogram cvičení:

Podklady pro cvičení (ZIP).