Úvod

Vítáme Vás na stránkách Ústavu pozemního stavitelství, Fakulty stavební VUT v Brně.

Ústav pozemního stavitelství fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně zajišťuje výuku v rámci akreditovaných studijních programů:

 • bakalářských:

  • nB – stavební inženýrství s prezenční formou studia (www),
  • nBA – stavební inženýrství v anglickém jazyce a prezenční formou studia (www),
  • nBK – stavební inženýrství s kombinovnou formou studia (www),
  • nA – architektura pozemních staveb s prezenční formou studia (www),
  • W – městské inženýrství s prezenční formou studia (www),

 • navazujících magisterských:

  • nC – stavební inženýrství s prezenční formou studia (www),
  • nCA – stavební inženýrství v anglickém jazyce a prezenční formou studia (www),
  • nCK – stavební inženýrství s kombinovnou formou studia (www),
  • T – architektura a rozvoj sídel s prezenční formou studia (www),

 • doktorských:

  • nD – stavební inženýrství s prezenční formou studia (www),
  • nDA – stavební inženýrství v anglickém jazyce a prezenční formou studia (www),
  • nDK – stavební inženýrství s kombinovnou formou studia (www).

Ústav pozemního stavitelství se vnitřně dělí na odborné vědecko-pedagogické kabinety (nosných konstrukcí, nenosných konstrukcí,  stavební fyziky, rekonstrukcí, architektonické tvorby, požární bezpečnosti, počítačové podpory, anglické výuky), jejichž úkolem je zajišťovat a koordinovat výuku v odborných předmětech, podílet se na vědecko-výzkumných a dalších činnostech ústavu.