Oslunění pozemků EN 17037 Lite

Aktuální verze programu: v2021.01 (ke stažení zde)

Daným programem lze stanovit oslunění pozemků sloužící k rekreaci obyvatel obytné budovy dle metodiky popsané v normě ČSN EN 17037 z roku 2019.Jedná se o samostatně spustitelný program, který je plně funkční v rozhraní modelovacího SW Rhino 3D. Na základě nastavení Rhino 3D program běží v českém, nebo anglickém jazyce. Další jazykové mutace lze časem přidat.

Jazykové mutace jsou stejná, ale v chystané verzi v2021.02 už bude anglická verze osekaná o následující funkce:

 • dodatečná aplikace meridiánové konvergence.
 • odstraní se tlačítko, se kterým lze nastavit parametry vyhodnocení dne 1.3 (specifické pro Českou republiku. V Evropě se používá 10.2 a 21.3) s minimální výškou slunce nad horizontem 13° (úhel lze zvolit v rozsahu od 0° do 13°. Není v normě ČSN 73 43 01 zahrnut. Na základě doporučení autora změny 4 normy ČSN 73 43 01 se používá 13°.).

Návod:

 • Připravit 3D model scény.
 • Plochu pozemku je třeba před zahájením výpočtu převést na Síť (MESH). Minimální a maximální délku hran je třeba zvolit dle velikosti posuzované plochy. Příliš malé nebo velké vzdálenosti mohou vést k méně přesným výsledkům.
 • Spustit program příkazem „_RunPythonScript“ a vybrat program.
 • Vyplnit kolonky v grafickém rozhraní.
 • Po odkliknutí „Spustit“ je třeba vybrat síť.
 • Čekat na výsledky. Může trvat nějakou dobu.
 • Pak vybrat polohu legendy.

Poznámky:

 • Program převede čtverce na trojúhelníky.
 • Program nezapočítá plochu trojúhelníku do osluněné plochy, pokud je doba oslunění v těžišti trojúhelníku nižší než 180 min.
 • V případě, že v těžišti trojúhelníku je doba oslunění delší než 180 min, tak se plocha trojúhelníku se započítá do osluněné plochy následovně:
  • Pokud vyjde doba oslunění jen v jednom ze tří rohů trojúhelníku tak 44%.
  • Pokud vyjde doba oslunění ve dvou ze tří rohů tak 57 %.
  • Pokud vyjde doba oslunění ve všech rozích tak 100 %.